GODIŠNJI ODMOR OD 21. MAJA DO 1. jUNA. SVE PORUDZBINE PRISTIGLE DO ČETVRTKA 19. BIĆE POSLATE DO 20. MAJA. PORUDZBINE PRISTIGLE NAKON 19. MAJA ŠALJEMO NAKON 1.JUNA. HVALA NA SARADNJI!

Molimo ne šaljite poruke na telefon jer iste ne otvaramo. Telefon koristite za opšte informacije. Web prodavnicu ili mail za dostavljanje porudzbine. Hvala!Novo